Windows  Movie  Maker

 

Vår bedömning av programmet Windows Movie Maker

Syftet med Windows Movie Maker är att det ska vara lätt att göra bildspel/filmer, där man kan lägga till musik, text och berättarröst.

Windows Movie Maker är ett program som vänder sig till personer med datorvana. För att arbeta med programmet behövs ingen särskild utbildning men en hel del fantasi. 

 Den som vill kunna göra bildspel med snygga övergångar på bilder, ha bakgrundsmusik och lägga till text, kan ha stor nytta av detta program och det samma gäller den som vill göra och redigera sina egna filmer. 

 Fördelen med Windows Movie Maker är att det är väldigt lätt att arbeta med och att det är på svenska. Programmet är gratis och ingår i operativsystemet Windows XP och Windows Vista. Det finns också att ladda ner från Internet.

 Själva programmet kräver inte så mycket plats på datorn (9,84 Mb i XP) men filmerna som du skapar behöver utrymme, det beror alltså på hur stora bilder/filmer och musik du har. 

 Den enda nackdelen, som vi ser, med programmet är att det inte tar alla format, som t.ex. formatet från en film som filmats med mobiltelefon. Man kan behöva installera ett program som konverterar olika format. 

 Windows Movie Maker ett roligt program som vi kan rekommendera till den som vill börja göra sina egna filmer och bildspel.